GDPR-info

Ondernemingen worden door een nieuwe Europese GDPR-wetgeving (General Data Protection Regulation) bijkomende verplichtingen inzake gegevenbescherming en privacy opgelegd (vanaf 25/5/18).

Uw persoonsgegevens worden door Kathy De Clercq / Indigo Bodyrelax verwerkt voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw massagebehandeling en voor directe marketing (om nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van gerechtvaardigd belang om te ondernemen.

Je klantengegevens worden door Indigo Bodyrelax als strikt vertrouwelijke informatie en met uiterst respect voor je privacy behandeld.